Γενικοί Όροι Συμμετοχής

 
Γενικοί όροι Συμμετοχής
Με την κατάθεση της προκαταβολής σας ,αυτόματα  σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής
1.Προοίμιο
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και τις λοιπές άλλες πληροφορίες που σας δίδονται, πριν δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι της Εταιρείας μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα οργανωμένα ταξίδια, σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2015/2302, όπως με αυτήν εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 7/2018. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες (ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την εκτέλεση του προγράμματος, την ασφάλιση των ταξιδιωτών, τις τιμές του ταξιδιού κ.ά.), καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι. Τα προγράμματα των ταξιδιών και οι ειδικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στην ιστοσελίδα μας www.grecos.gr  Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους, που τίθενται από τον νόμο
2. Πωλητής – Εταιρία 
Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ Γραφείου Γενικού Τουρισμού με την επωνυμία GRECOS TOURS IKE.” και το διακριτικό τίτλο Grecos.gr Travel, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Δωδεκανήσου 22, αριθμό MH.T.E ΕΟΤ 0933E600002467Y1, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 55 55 56 / 210 933 9333 και email [email protected]  ,που στο εξής θα καλείται “Πωλητής”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνος είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα, που στο εξής θα καλείται “ταξιδιώτης”. Η εταιρεία μας έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας και προς διασφάλιση της επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και του επαναπατρισμού εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2073269677 / 28 Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία είναι η ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε. που εδρεύει στην Λεωφόρος Συγγρού 173, 171 21, Ν. Σμύρνη τηλ. επικοινωνίας +302103705300 Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας στο Τηλ. 2310 55 55 56 /210 933 9333 και email [email protected]
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Γενικά  
Οι πληροφορίες, που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Ειδικοί όροι, ανάγκες και επιθυμίες του ταξιδιώτη, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους .Η οποιαδήποτε επικοινωνία και επιβεβαίωση θα πρέπει να είναι πάντα γραπτή  Τελική διαμόρφωση του προγράμματος και τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που ο ταξιδιώτης αποδέχεται και παραλαμβάνει με το ενημερωτικό της εκδρομής , λίγες μέρες πριν την αναχώρηση. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η λήψη από τον εκάστοτε ταξιδιώτη μέσω σχετικής ηλεκτρoνικής αλληλογραφίας μέσω email ή Viber . Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης έχει προμηθευτεί το ταξίδι του από τρίτο πωλητή (τουριστικό πρακτορείο ή άλλο εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης) και όχι άμεσα από το Grecos Tours, επιβάλλεται ο εφοδιασμός του εκάστοτε πωλητή με το πρόγραμμα του ταξιδιού και σε περίπτωση που αυτό δεν έχει χορηγηθεί ο ταξιδιώτης μπορεί να το απαιτήσει, δεδομένου ότι το οριστικό πρόγραμμα αποτελεί τη συμφωνία στην οποία ο ταξιδιώτης προσχώρησε για το συγκεκριμένο ταξίδι. Ως ταξιδιώτες εννοούνται στο εξής και οι φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των παρακάτω όρων. Ο κάθε ταξιδιώτης και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από οποιονδήποτε φορέα, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω Εταιρειών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών και άλλων φορέων, δεσμεύονται με τους παρόντες όρους .Κατά συνέπεια ο κάθε ταξιδιώτης δέχεται αυτόματα με τη συμμετοχή του και τους πιο κάτω όρους, των οποίων η αποδοχή τεκμαίρεται με την κατάθεση προκαταβολής και ολοκλήρωση της κράτησης από τον εκάστοτε μεμονωμένο ταξιδιώτη ή/και φορέα που τους εκπροσωπεί
4. Εγγραφή – Συμμετοχή στα Οργανωμένα Ταξίδια
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή σε εκδρομή, είτε γίνεται με επίσκεψη στα γραφεία μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία  ηλεκτρονική, τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1)Καταβολή/πληρωμή της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το Grecos Tours
 
Ποσά προκαταβολής  :
 
  • 30% Προκαταβολή για την επικύρωση της κράτησης σε οδικές εκδρομές
  • 50% Προκαταβολή για την επικύρωση της κράτησης σε αεροπορικές εκδρομές
  • 100% Προκαταβολή για την επικύρωση της κράτησης σε non refundable εκδρομές / ταξίδια
 
Η εξόφληση της εκδρομής πραγματοποιείται έως 15 ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη ενόχληση από εμάς .Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφετε το όνομα σας και την εκδρομή που συμμετέχετε ή τον κωδικό κράτησης και να αποστείλετε το καταθετήριο στο email του πωλητή που έχετε πραγματοποιήσει την κράτηση ! Σε αντίθετη περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα στην κράτησή σας .Δεν απαιτείτε να μας καλέσετε ,αφού ακολουθήσατε την ορθή διαδικασία
2)Της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους Συμμετοχής, Γενικούς όρους χρήσης και τους επιμέρους όρους της εκδρομής
3)Την υπογραφή σύμβασης και κοινοποίηση αυτής στο Grecos Tours
Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στο Grecos Tours να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους ακύρωσης .Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, η δε Εταιρεία θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε της ζητηθεί.
 
 
Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στον ταξιδιώτη, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται στο πρόγραμμα εκδρομής που είναι ανακοινωμένο στην ιστοσελίδα του Grecos Tours , με την οποία συμφωνεί και αποδέχεται. Το Grecos Tours διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών της εκδρομής για λόγους προωθητικούς (Early Booking ,Last minute offers κτλ) .To Grecos Tours δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αύξησης κόστους εισιτηρίων μουσείων ,θεαμάτων κέντρων διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία του ταξιδιώτη κατά την κράτηση (κράτηση μέσω email ,viber κτλ.) θα παραλάβει τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση καταβολής προκαταβολής αυτόματα σημαίνει ότι έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής που αναγράφονται στη σύμβαση συμμετοχής ή στο πρόγραμμα που ο πελάτης το παρέλαβε στο γραφείο ή το έλαβε μέσω email
5. Τιμές ταξιδιών – επιβαρύνσεις
Η τιμή των ταξιδιών/εκδρομών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Grecos Tours που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του γραφείου www.grecos.gr . Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, φόρους αεροδρομίου, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Σημειώνεται ότι στις τιμές των εκδρομών δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, είσοδοι σε μουσεία, προαιρετικές εκδρομές φόροι διανυκτέρευσης κ.λ.π., εκτός αν αναγράφεται κάτι αντίθετο στο, εκάστοτε ηλεκτρονικό έντυπο πρόγραμμα και στους ειδικούς όρους. Η Εταιρεία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν.Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο, μαζί με την αιτιολόγηση για την αύξηση αυτή. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού της στιγμής που είχε κάνει την κράτηση για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε (ο ταξιδιώτης) δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24ώρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρεία, είναι υποχρεωμένη να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται σε σχετικό άρθρο. Όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκύψουν αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, τα τυχόν έκτακτα έξοδα, πλην αυτών του επαναπατρισμού, βαρύνουν τους ταξιδιώτες. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των εκτάκτων εξόδων από την Εταιρεία, δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, αλλά προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με υποχρέωση του την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφή του. Επίσης, η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνον όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα). Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Τον ταξιδιώτη βαρύνει το κόστος του φόρου διαμονής, όπου αυτό επιβάλλεται, και καταβάλλεται από τον ταξιδιώτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο. Επίσης κάποια καταλύματα πιθανόν να ζητήσουν από τον ταξιδιώτη ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό ή πιστωτική κάρτα για χρέωση πιθανόν εξτρά καταναλώσεων. Το ποσό αυτό αφαιρουμένων τυχόν καταναλώσεων θα επιστραφεί στον ταξιδιώτη κατά την αναχώρησή του
 
 
 
6. Υποχρεώσεις – ευθύνες εταιρείας 
Η Εταιρεία μας, σε περίπτωση που είναι Διοργανωτής του ταξιδιού, είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και αναλαμβάνει να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ. 7/2018 και έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Ο πελάτης σε περίπτωση έντονη προβλήματος μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 6970115605 (κος Δημήτρης Βλάχος) ,ώστε να μεριμνήσουμε άμεσα για τη διευθέτηση του προβλήματος .Σε κάθε περίπτωση, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, το Grecos Tours δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Η Εταιρία, δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων).Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες/πανδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών/πανδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ.Η Εταιρεία μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, η Εταιρεία κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά. Η Εταιρεία μας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κλπ αξιοθέατων. Μέχρι την ολοκλήρωση του ταξιδιού, η Εταιρεία μας εκδίδει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία ο ταξιδιώτης είτε τα παραλαμβάνει από τα γραφεία της Εταιρείας μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00) είτε του αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email που έχει δηλώσει
7. Αξιώσεις Ταξιδιώτη 
Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στο συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στην Εταιρεία μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή του ταξιδιώτη από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία Τριών (3) εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 3ημέρου, η Εταιρεία μας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού (συμπεριλαμβανόμενης τυχόν αποκατάστασης της ηθικής του βλάβης) εξ υπαιτιότητας της Εταιρείας ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτή ευθύνεται, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’άτομο τιμή του ταξιδιού.
 
 
8. Ακύρωση εκδρομής από την Εταιρεία 
Η εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών), όπως καθορίζεται κάθε φορά από το πρόγραμμα της εκδρομής και το διοργανωτή .Σε περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, από τον ελάχιστο που ορίζεται στην εκάστοτε εκδρομή, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση αζημίως εντός 5 ημερών πριν την έναρξη του πακέτου. Αν ο ταξιδιώτης δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω τρίτου διαμεσολαβητή, η άνω ενημέρωση θα γίνει προς τον τρίτο διαμεσολαβητή, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του ταξιδιώτη. Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή της Εταιρείας αντιστοίχου αξίας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Η εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί χωρίς υποχρέωση καταβολής πρόσθετης αποζημίωσης και σε περίπτωση, που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, με την προϋπόθεση να κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της σύμβασης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πριν από την έναρξη του πακέτου. Το ίδιο δικαίωμα έχει η Εταιρεία και εάν προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν κατά πολύ το 8% της αξίας του ταξιδιού
9. Εκτέλεση – Εφαρμογή Προγράμματος
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της εκδρομής στην οποία ο ταξιδιώτης έχει δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων, καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια της. Η Εταιρεία, πριν την αναχώρηση, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το αναγραφόμενο στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ταξιδιώτης έχει τις εξής επιλογές : α) Να δεχθεί την αλλαγή, β) να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει, εφόσον η μεταβολή είναι ουσιώδης και καθιστά την εκδρομή, όπως τελικά διαμορφώνεται, μη ενδιαφέρουσα γι' αυτόν (π.χ. ακύρωση ενός ή δύο από τους περισσότερους προορισμούς). Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας ή δύο εκ των διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) γ) εφόσον η μεταβολή είναι ουσιώδης και καθιστά την εκδρομή, όπως τελικά διαμορφώνεται, μη ενδιαφέρουσα γι' αυτόν, να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή της Εταιρείας με την ίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή σε ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντας επιπλέον την διαφορά τιμής. Εφόσον ο ταξιδιώτης προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει η Εταιρεία πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στην ασφάλεια του ταξιδιώτη και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ή ανωμαλία από αστάθμητους παράγοντες που στην παρούσα (καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων, πόλεμοι, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, καιρικές συνθήκες, επιδημίες/πανδημίες, ανωτέρω βία κ.λ.π.), να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές, όλα τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν για την ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος (π.χ. επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορικά) επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη, εφόσον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους. Για τις αλλαγές αυτές ο ταξιδιώτης δεν έχει καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας, εφόσον είναι μη ουσιώδεις και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας και δε μειώνουν σημαντικά το περιεχόμενο και το ενδιαφέρον της εκδρομής π.χ. μεταφορά σε άλλο ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση ή αλλαγή χρόνου μίας εκ των περισσοτέρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.). Για τις ουσιώδεις μεταβολές για τις οποίες δεν θα ήταν δυνατό να στοιχειοθετηθεί υπαιτιότητα και ευθύνη της Εταιρείας, η ευθύνη αυτή περιορίζεται από τα ανωτέρω ορισθέντα. Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει βοήθεια αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 7/2018.Υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού αποκαθίστανται, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ανωτέρας βίας ή αν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες λαμβανομένης υπόψιν της έκτασης της μη συμμόρφωσης και της αξίας της ταξιδιωτικής υπηρεσίας που θίγεται.
 
 
Ως αποκατάσταση νοείται η πρόταση στον ταξιδιώτη κατάλληλου εναλλακτικού διακανονισμού ή αν αυτό είναι αδύνατο, ανάλογη μείωση της τιμής. Ο ταξιδιώτης δύναται να απορρίψει τους προτεινόμενους διακανονισμούς μόνο αν αυτοί δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε
10. Ιδιαίτερες απαιτήσεις 
Η Εταιρεία προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών. Εάν ο ταξιδιώτης για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως ως αίτημα προς την Εταιρεία, η οποία δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την υποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του ταξιδιώτη πρέπει να γίνει αποδεκτή εγγράφως. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις τρίτου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση της Εταιρείας και δε γεννούν αξίωση του κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος, ήτοι φορέων στους οποίους η Εταιρεία δεν ασκεί άμεσο έλεγχο, κατά συνέπεια δεν είναι υπαίτια σε περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από αυτούς. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από τρίτους. Η εκ του νόμου ευθύνη της Εταιρείας για πράξεις και παραλείψεις των ανωτέρω τρίτων παροχών υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 13 περ. β του π.δ. 7/2018. Αν ο ταξιδιώτης προβεί σε εξόφληση της εκδρομής πριν λάβει την έγγραφη επιβεβαίωση της Εταιρείας για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων επιθυμιών του, συνεπάγεται ότι η μη εκπλήρωση όλων ή μέρους αυτών δεν αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του στην εκδρομή
11.Υποχρεώσεις – Ευθύνες Ταξιδιώτη 
Ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του τουριστικού ή άλλου είδους συναλλάγματος στις ελληνικές ή ξένες τελωνειακές αρχές, καθώς και άλλες αξίες ή αντικείμενα που μεταφέρει μαζί του. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους αναχώρησης ή του κράτους προορισμού δεν επιτρέψουν την είσοδο/έξοδο του ταξιδιώτη από το κράτος αυτό, ενδεικτικά λόγω μη ακριβούς δηλώσεως του συναλλάγματος ή υπάρχει εισαγγελική απαγόρευση, τότε ο ταξιδιώτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να μελετήσει λεπτομερώς το πρόγραμμα ταξιδιού στο οποίο θα συμμετέχει καθώς και τους όρους συμμετοχής, των οποίων η μέριμνα εφοδιασμού στον εκάστοτε ταξιδιώτη, σε περίπτωση που πωλητής του πακέτου δεν είναι η Εταιρεία, ανήκει στον ταξιδιώτη. Οι συμμετέχοντες ταξιδιώτες θεωρείται ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής αυτόματα, είτε με την υπογραφή της συμβάσεως, είτε με την καταβολή με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε χρηματικού ποσού έναντι της αξίας του πακέτου. Η έγκαιρη προσέλευση κατά την αναχώρηση του ταξιδιού (τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη αυτού) καθώς επίσης και η έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση στο Ξενοδοχείο είναι αποκλειστική ευθύνη του ταξιδιώτη. Ομοίως, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η συμμόρφωση του ταξιδιώτη προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή του στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κτλ.). Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει ο ταξιδιώτης να βρίσκεται δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθεί ως προς την ώρα και το αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) που αναχωρεί η πτήση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης απωλέσει υπηρεσία που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του (καθυστέρηση, μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα) ουδεμία αποζημίωση δικαιούται από την Εταιρεία. Ο ταξιδιώτης πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του μέριμνα και έξοδα. Στη περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και-όπου το ταξίδι εκτελείται στο πλαίσιο περισσότερων συμμετεχόντων ταξιδιωτών αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Ο ταξιδιώτης είναι υπόχρεος με κάθε έξτρα δαπάνη/κατανάλωση που πραγματοποιεί σε χώρους των καταλυμάτων και οι οποίες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου. Επίσης ευθύνεται προσωπικά για κάθε φθορά και βλάβη που προκαλεί με υπαιτιότητα του στους χώρους που διαμένει και χρησιμοποιεί. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού, οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη ή λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Τον ταξιδιώτη βαρύνει το κόστος του φόρου διαμονής σε όποια καταλύματα τυχόν επιβάλλεται.
 
 
Ο ταξιδιώτης μπορεί αφού προειδοποιήσει έγκαιρα την Εταιρεία με σταθερό μέσο και το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου (για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση), να εκχωρήσει την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω σύμβαση. Ο εκχωρητής της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και ο εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου, καθώς και για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Ειδικά ως προς τις αερομεταφορές, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται καταρχάς η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας προβλέπει τη δυνατότητα αλλαγής ονόματος και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, ο ταξιδιώτης βαρύνεται με το κόστος αλλαγής ονόματος, που επιβάλει ο αερομεταφορέας. Ο ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύει και οφείλει να τα εποπτεύει ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία. Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του ταξιδιώτη ή για οποιοδήποτε περαιτέρω προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο
12. Ξενοδοχεία – Καταλύματα 
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήριο τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους, όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που θέτει ο οργανισμός τουρισμού της χώρας στην οποία εδρεύουν τα ξενοδοχεία. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Σε γενικές γραμμές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική κατηγορία, 3* = Β' κατηγορία, 4* =Α' κατηγορία, 5* = Λουξ κατηγορία), η οποία όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-12.00΄ της ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα).Η Εταιρεία δύναται χωρίς να γεννάται αξίωση στο πρόσωπο του ταξιδιώτη να αλλάζει το ξενοδοχείο, στο οποίο θα καταλύσει αυτός, σε σχέση με την αρχική επιλογή, εφόσον προκόψει σχετική ανάγκη, υποχρεούμενος όμως να εξασφαλίσει ξενοδοχείο της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, η Εταιρεία μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς η Εταιρεία μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζεται ότι πριν την αναχώρησή του, ο ταξιδιώτης οφείλει να εξοφλήσει τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λπ.). Σε ουδεμία περίπτωση η Εταιρεία θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών
 
 
13. Μέσα Μεταφοράς
Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσεως και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, (που διαφέρει κατά προορισμό) και υπόκειται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών και τον τύπο των αεροσκαφών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν μπορεί να επιβληθεί στην εμπορική πολιτική της αεροπορικής εταιρείας ώστε, ενδεικτικά για παράδειγμα, να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και τον χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο αεροπορικό εισιτήριο αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του ταξιδιώτη. Οι όροι και οι κανόνες των αεροπορικών πτήσεων, οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια είτε πτήσεις charter), ορίζονται από τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών και εθνικών διατάξεων. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον ταξιδιώτη μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστέρηση ανώτερη των 8 ωρών τη μεταφορά. Ο ταξιδιώτης, εκ της αλλαγής αυτής, δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης. Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται.
14. Ταξιδιωτικά έγγραφα και λοιπές διατυπώσεις
Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και φύλαξη ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικό εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα κλπ.). Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης ο ταξιδιώτης υποχρεούται όπως απευθυνθεί στην Εταιρεία ή στον εκάστοτε πωλητή του πακέτου του αν δεν είναι απευθείας η Εταιρεία, αναφορικά με την παροχή γενικών πληροφοριών για τα απαιτούμενα για την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα (ενδεικτικά διαβατήριο, θεωρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις). Η εταιρεία λειτουργεί συμβουλευτικά και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων ,τα οποία είναι αποκλειστική ευθύνη του ταξιδιώτη Η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων. Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου . Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες. Ωστόσο, συνιστάται πριν την κράτηση του ταξιδιού να γίνεται επικοινωνία με την εκάστοτε αρμόδια ελληνική ή προξενική αρχή του Κράτους υποδοχής προκειμένου να διαπιστωθεί ή κατοχή των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων και η εγκυρότητα αυτών καθώς και ο ακριβής χρόνος θεωρήσεων εισόδου στη χώρα υποδοχής. Η ισχύς όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι φέροντες την γονική μέριμνα έχουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την έκδοση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη συμμετοχή του ανηλίκου στο ταξίδι. O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Τυχόν συνδρομή της Εταιρείας στον έλεγχο ή και στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την παροχή εγγύησης για τη δυνατότητα συμμετοχής στο ταξίδι ή/και ακόμη την ανάληψη ευθύνης και την υποχρέωση της Εταιρείας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων VISA, αδειών εργασίας, κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του ταξιδιώτη και ως εκ τούτου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ακυρωτικά.
 
 
 
Η Εταιρεία μας παρέχει συμβουλεύτηκα ,χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη ,όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει μόνον ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψουν ακίνδυνα.
15. Ασφαλιστικές καλύψεις
Σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή (Οδηγία 2015/2302), αλλά και ελληνική (Π.Δ. 7/2018) νομοθεσία, η Εταιρεία έχει προβεί στην ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης για την κάλυψη της περίπτωσης μη εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους της καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών στην περίπτωση πτώχευσης. Για τα παραπάνω, για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δικαιώματά του ο ταξιδιώτης θα πρέπει να ενημερωθεί από τους κατά τόπους συνεργάτες μας. Τα στοιχεία της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται παραπάνω Η Εταιρεία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισμένες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σημειώνουμε ότι η ασφάλιση δεν καλύπτει βλάβες, ζημίες και περιπτώσεις οφειλόμενες σε ενέργειες του ταξιδιώτη ή αποσιώπηση περιστατικών προς το γραφείο, όπως: αναληθείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αποσιωπήσεις περιστατικών, χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή τοκετού, διανοητικές διαταραχές, προϋπάρχουν φυσικό ή διανοητικό ελάττωμα ή αναπηρία, σκόπιμος αυτοτραυματισμός, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, μέθη, παθήσεις μόνιμες και χρόνιες, όπως επίσης τις ηλικίες μικρότερες των 12 μηνών ή μεγαλύτερες των 70 ετών. Η Εταιρεία συνιστά έντονα στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει επιπλέον κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, νόσησης από covid-19, ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρείας από τους προμηθευτές της, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς
16. Αποσκευές – Προσωπικά είδη
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων της Εταιρείας μας. Για την μεταφορά αποσκευών εφαρμόζεται ότι ισχύει από την εκάστοτε πολιτική των αεροπορικών εταιριών (τακτικής γραμμής, low cost, ναυλωμένες πτήσεις) ή ό,τι προβλέπεται στις θαλάσσιες ή χερσαίες μεταφορές. Η Εταιρεία δε συμμετέχει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες handling και εκ του λόγου αυτού δεν φέρει έναντι του ταξιδιώτη καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε περιπτώσεις αξιώσεων αναφορικά με τις αποσκευές του ταξιδιώτη, αυτές στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στον ταξιδιώτη για τον λόγο αυτό να μην τοποθετεί είδη μεγάλης αξίας στις αποσκευές του. Στα αεροπορικά ταξίδια ο ταξιδιώτης θα πρέπει να προσαρμόζεται με την πολιτική της εκάστοτε αεροπορικής εταιρίας. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί να προκύψουν από την αεροπορική εταιρεία επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευής, η ευθύνη του αερομεταφορέα για την καταστροφή, την απώλεια ή τη ζημία αποσκευών περιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες Διεθνείς Συμβάσεις ή/και τις νομοθεσία της Ε.Ε.. Συνιστάται στον ταξιδιώτη να μην αφήνει εκτεθειμένα και να επιτηρεί συνεχώς όλα τα προσωπικά του είδη (π.χ. κινητά τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.).
 
Η φύλαξη, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής, πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο ταξιδιώτης μαζί του (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο
17. Ακυρώσεις από τον Ταξιδιώτη 
Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει την κράτησή του με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία, εφόσον δεν προβλέπονται άλλοι ειδικότεροι όροι στη σύμβαση ταξιδιού, που έχει συνάψει, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις, κατ’ άτομο και σε σχέση με τον χρόνο δηλώσεως της ακύρωσης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο των γενικών όρων συμμετοχής). Η ακύρωση συμμετοχής γίνεται μόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία και ισχύει από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της. Οι ακυρώσεις συμμετοχής υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο για διαχειριστικά και οργανωτικά έξοδα, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι: Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από το μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:
• Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50€ για ταξίδια στην Ελλάδα και 150€ για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’άτομο, για διαχειριστικά έξοδα και αναπόδεικτη ζημιά της Εταιρείας.
• Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, για διαχειριστικά έξοδα και αναπόδεικτη ζημιά της Εταιρείας.
• Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, για διαχειριστικά έξοδα και αναπόδεικτη ζημιά της Εταιρείας.
• Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση(non show- μη εμφάνιση):100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, για διαχειριστικά έξοδα και αναπόδεικτη ζημιά της Εταιρείας.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή- κρουαζιέρα, οι οποίοι γνωστοποιούνται στον ταξιδιώτη στην ιστοσελίδα της εταιρείας της κρουαζιέρας
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων, σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (non refundable) , τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από το ξενοδοχείο ή την αεροπορική ή την ακτοπλοϊκή εταιρεία, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή στην προσφορά ανεξάρτητα από τον χρόνο ακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης χρεώνεται ακυρωτικά ,όλα τα μη επιστρέψημα έξοδα που έχει πληρώσει η εταιρεία ,καθώς επίσης και τα αντίστοιχα διαχειριστικά έξοδα   
Οι παρακρατήσεις αυτές διενεργούνται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης της εκδρομής (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.)ακόμα και ανωτέρα βία). Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).Σε "ειδικά ταξίδια", όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά ταξίδια, Σχολικές εκδρομές, Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων (Charters), σε αναχωρήσεις εορταστικών περιόδων, περιόδων εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, ο Πελάτης δεσμεύεται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν.
 
 
 
Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο σύντομες. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.
18. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
Δυνάμει της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ.679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, η Εταιρεία και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται ρητά κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τους παρόντες όρους, να συμμορφώνονται με το ισχύον Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο ταξιδιώτης, δηλώνοντας συμμετοχή σε ταξίδι της Εταιρείας, δηλώνει ότι συμφωνεί, συναινεί και παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την συλλογή και τήρηση σε αρχείο, καθώς και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία και την κατάρτιση σύμβασης και για τους σκοπούς αυτής Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που λαμβάνει από τον ταξιδιώτη, πραγματοποιείται με μοναδικό στόχο την εκπλήρωση του σκοπού, όπως περιγράφεται στους παρόντες και σε ουδεμία άλλη χρήση-επεξεργασία αυτών θα προβεί χωρίς την προγενέστερη ενημέρωση του ταξιδιώτη. Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ταξιδιώτη, αναλαμβάνει να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα του, που απορρέουν από την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, μέσω σχετικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  . Επίσης, η Εταιρεία παρέχει στη διάθεση των πελατών της και ο πελάτης δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας καθώς και των σχετικών με τις υπηρεσίες της πληροφοριών
19. Ρύθμιση Διαφορών
Η σύμβαση ταξιδιού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, η Εταιρεία και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
20. Λοιπά
Η σύμβαση, εφόσον καταρτίζεται στην έδρα ή τα υποκαταστήματα της Εταιρείας, υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο αυτής και τον ταξιδιώτη. Εάν καταρτισθεί σε γραφείο διαμεσολαβούντος τρίτου, υπογράφεται από αυτόν και τον ταξιδιώτη και έχει έναντι αυτών πλήρη ισχύ, ανεξαρτήτως υπογραφής της από την Εταιρεία. Η επιβεβαίωση της κράτησης του ταξιδιώτη και η αποδοχή τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων αυτού γίνεται με ανεξάρτητο έγγραφο, το οποίο θα αποσταλεί στο διαμεσολαβούντα τρίτο. Κατά τα λοιπά ισχύει η προθεσμία των 24ωρών για υπαναχώρηση, όταν η σύμβαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πελάτη, ως περιγράφεται άνω.Ο ταξιδιώτης έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται το πρόγραμμα της εκδρομής και των ειδικών πληροφοριών και όρων, όπως περιγράφεται στον ιστότοπο της Εταιρείας ή/και σε σχετικά αντίστοιχα έντυπα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης