Οδικές Εκδρομές 28η Οκτωβρίου Εξωτερικού από Θεσσαλονίκη