Αεροπορικές Εκδρομές 28η Οκτωβρίου στο Εξωτερικό από Θεσσαλονίκη